Finland-Singapore Maritime Innovation Camp 2022
Granskat inlägg - Reviewed post

Novia UAS featuring in Finland-Singapore Maritime Innovation Camp 2022

The 3rd Finland-Singapore Maritime Innovation Camp, held between the 12th and 16th of December 2022, was a joint effort between the *Turku School of Economics (TSE) of the University of Turku (UTU),* and *Singapore Maritime Institute...

10.01.2023

Läs mer
vårdstuderande, studerande, sjukskötare
Granskat inlägg - Reviewed post

Reflektion om språkliga utmaningar inom vården

Vårdstuderande *Erika Hildén* och *Jenna Kuoppamaa* fick en idé för sitt examensarbete om språkets betydelse och språkförbistring inom vården under sina praktikperioder.

30.11.2022

Läs mer
children geac105d20 1920
Granskat inlägg - Reviewed post

Fysisk aktivitet hos barn bidrar till hälsa, välbefinnande och delaktighet

Projekten HCT2.0 och Ta mig med! - Fysisk aktivitet hos barn bidrar till hälsa, välbefinnande och delaktighet

30.11.2022

Läs mer
digi 1
Granskat inlägg - Reviewed post

Digitalization and Consumers’ Trust in Renewable Energy

Interest in green energy remains on the rise, and an increasing number of businesses are making it a priority in their communications.

28.10.2022

Läs mer
FAO steps banner
Granskat inlägg - Reviewed post

FAO's stepwise approach to monitoring the sustainable bioeconomy

The EU Bioeconomy Strategy seeks a transition towards circularity and sustainability. This necessitates governing the bioeconomy’s sustainability for which the Sustainable Development Goals (SDGs) serve as a normative agenda. The challenge is to employ sustainability governance...

28.10.2022

Läs mer
Blockchain characteristics head
Granskat inlägg - Reviewed post

Digitalization and Blockchain Applications in Renewable Energy Sector

*The bioeconomy and generating energy from renewable sources aim at reducing reliance on fossil fuels, preventing climate change, reducing insecurity, and efficiently using resources.

05.10.2022

Läs mer
CPR_Adobe Stock
Granskat inlägg - Reviewed post

Vårdstuderande lär ut hjärt-lung-räddning

Yrkeshögskolan Novia har i många år haft samarbete med Vasa centralsjukhus inom ramen för det s.k HLR- projektet (HLR står för hjärt-Lung-Räddning), numera gäller samarbetet Österbottens välfärdsområde.

30.09.2022

Läs mer
Harriet Okumu-Nisula
Projekt

Reflection of my internship

Sometimes you never know what a click of a button could mean or where it could lead to. That’s exactly what happened in early February 2021, peak winter in Finland, when a mass email was...

17.06.2022

Läs mer
26nkg v2
Hälsa och välfärd

Projektpresentation på The 26th Nordic Congress of Gerontology

Yrkeshögskolan Novias projektverksamhet presenterades på den gerontologiska kongressen i Odense, Danmark 8-10.6.2022 (www.26nkg.dk[http://www.26nkg.dk/]). Forskningspersonal från Institutionen för hälsa och välfärd deltog i kongressen och representerade Novias FUI-verksamhet med posterpresentationer kring forskning och projektverksamhet för och med...

15.06.2022

Läs mer
skolcoach logo allabublor
FUI-bloggen

Skolcoachprojektet erbjuder fortbildning och kartlägger skolcoachens arbetsbild

Under senare tid har det blivit allt vanligare att grundskolor och utbildningsanordnare på andra och tredje stadiet anställer skolcoacher. Till deras främsta uppgift hör främjande av närvaro, trivsel och välbefinnande i skolan.

08.06.2022

Läs mer