Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen Novialia  och dess innehåll omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv, eftersom webbplatsen hör under Yrkeshögskolan Novia. Webbplats har publicerats i november 2019 och strävar efter att uppnå standarden för WCAG 2.1 AA-nivån.

Målsättningen är att webbplatsen är tekniskt tillgänglig, innehållet förståeligt och att den fungerar för alla användare.Webbplatsen uppnår en stor del av kraven för AA-nivån. Följande saker jobbar vi ännu med:

  • Tab navigering 
  • alt-texter i blogginlägg
  • kontraster, fontstorlekar (åtgärdas i samband med huvudsidan novia.fi)
  • filer (publikationer som publicerats i Novias egna serie är inte helt tillgängliga, men de kommer bli det till årsskiftet)

Om du märker andra brister i webbplatsens tillgänglighet så kan du meddela om bristerna i detta formulär på Yrkeshögskolan Novias webbplats. Vi besvarar feedbacken inom 2 veckor

Vi jobbar aktivt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Tillgänglighetsutlåtandet har uppgjorts 28.9.2020