Publicera på Novialia

Vill du berätta för dina kollegor, studiekompisar eller samarbetspartner vad du sysslar med? Vill du dela med dig av din kunskap eller sådana erfarenheter och tankar du samlat på dig under din tid på Novia? Då är du välkommen att skriva på Novialia!

På den här sajten samlas allt vi publicerar och producerar. Här samlas bland annat material som publiceras i Novias  egen publikations- och produktionsserie och material som Novianer publicerat genom andra medier eller genom olika bloggar. 

Genom materialet på Novialia strävar vi till att:

 • informera om vår verksamhet och våra resultat
 • stärka vår position som sakkunniga
 • påverka samhället
 • väcka diskussion 

Skriva 

Novialia är en samlingsplats för alltyp av material som går ut från Novia. 

Vill du producera en blogg, podd, vlogg eller liknande i underhållningssyfte, läs mera under "Blogga eller vlogga" nedan. Om du vill producera material som ska ges ut i Novias serie ber vi dig läsa vidare under fliken "Instruktioner". Ta sedan kontakt med sin campusredaktör för att fundera kring hur du kunde lägga upp ditt arbete.  Fundera över följande frågor:

 • Målgrupp. Vem vill du nå med ditt matetial?
 • Hur når du målgruppen bäst: lönar det sig att skriva på svenska, engelska eller kanske finska?
 • Vinkla och avgränsa ditt område! Det här gör det också klart om du ska satsa på att producera en bloggtext, artikel eller kanske en podd.
 • Vill du att ditt matetial ska publiceras i Novias serie, eller vill du skriva en fristående text? 

 Materialtyper

Du kan välja att vinkla ditt arbete på flera sätt, exempelvis som en text riktad till experter, en text som uppmuntrar till diskussion eller en text som lyfter fram ett specifikt fenomen eller ditt/ dina studerandes kunnande.
I Novias egen serie finns flera olika alternativ: 

 1) Artiklar » 

 • För att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan.
 • Kan även vara populärvetenskapliga artiklar eller kolumner riktade till en bredare publik.
 • Illustreras gärna text med exempel, bilder och länkar. 

2) Rapporter »

 • Handlar om utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
 • Innehåller en analys av en händelse eller ett tema. 
 • För fram faktabaserad kunskap hos våra anställda eller våra studerande. 


3) Produktioner »

 • Innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios.
 • Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst.
 • Lyfter fram yrkeskunskapen hos våra anställda eller studerande. 


4) Läromedel »

 • Kan vara t.ex. undervisningsmaterial, handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.


5) Studerandes arbeten »

 • Till exempel artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren.


6) Bloggar, poddar, vloggar och videor 

 • Handlar om ett aktuellt ämne som hänför sig till Novias verksamhet. 
 • Bloggen får gärna lyfta fram ett samarbete med någon av våra samarbetsparter eller behandla ämnen som är av intresse för yrkeshögskoöans soll som samhällsbyggare. 
 • En studerandeblogg kan handla om till exempel ett utlandsutbyte, en praktikperiod eller användas som dagbok för en kurs. 
 • En blogg/ vlogg/ podd som publiceras i Novias serie baserar sig på ett manus som godkänts av redaktionsrådet. Materialet ska i sådana fall produceras av en novian, men novianen behöver inte vara den som talar exv. om det är fråga om en podcast. 

7) Reseskildringar 

 • Material från internationell verksamhet som koordineras av Novia, vanligen en kortare text som omfattar omkring två sidor text samt bildmaterial. 

Vi publicerar också material som inte är referentgranskat! Vi är speciellt intresserade av vår personals och studerandes egna bloggar, poddar etc. Läs mera nedan. 

Blogga eller vlogga på Novialia

Är du studerande eller arbetar du på Novia och är intresserad av att blogga på Novialia? Är du på väg på praktik, utbyte eller liknande, jobbar du med en intressant process?  Vi publicerar gärna en serie bloggar kring olika ämnen. Bloggarna kan vara tidsbestämda, exempelvis under en projektperiod, ett utlandsutbyte eller liknande.  

Du kanske redan har en egen blogg om dina studier eller ditt jobb som du vill ge större spridning genom att också kunna läsas på yrkeshögskolans egen portal?

Mejla oss på novialia@novia.fi så tar vi kontakt.

 Lämna in material

Om materialet ska publiceras i Novias egen serie, eller i en referentgranskad blogg, kontaktar du din campusredaktion.  

 • Vasa teknik: John Dahlbacka (Forskningsledare) John.Dahlbacka@novia.fi +358 44 780 5730
 • Vasa hälsa och välfärd: Annika Wentjärvi (Forskningsledare) Annika.Wentjarvi@novia.fi +358 44 780 5459 eller Maj-Helen Nyback (överlärare) Maj-Helen.Nyback@novia.fi +358 50 571 6122
 • Raseborg saknas för tillfället
 • Åbo Aboa Mare Mirva Salokorpi (Forskningsledare Mirva.Salokorpi@novia.fi +358 44 762 3532
 • Åbo Henriksgatan: Pia Liljeroth (överlärare) Pia.Liljeroth@novia.fi +358 44 762 3371
 • Jakobstad Therese Sunnegren-Granlund (Forskningsledare) Therese.Sunngren-Granlund@novia.fi +358447805887, Ingela Bodbacka-Rak (lektor) Ingela.Bodbacka-Rak@novia.fi +358 44 512 3219

Om du vill publicera material som inte ska ingå i Novias serie, exempelvis en blogg som inte referentgranskas, tar du kontakt med Caroline Lång (caroline.lang@novia.fi). 

Då ditt material publicerats på Novialia får du ett meddelande från oss. Dela då gärna ditt material på sociala medier och följ med om det uppstår diskussioner kring ditt inlägg. 

Har du publicerat material utanför Novias serie?


Då du som anställd rapporterat in ditt material i Juuli kommer vi att ladda upp det på Novialia.

Information om skrivprocessen på Novia

Vill du veta mera om publikationsverksamheten, skrivprocessen och öppen vetenskap på Novia? Bekanta dig med vår guide