1.1.2021

Kultur i vården, svenska visor (konsert) : solist

Framtradande en, skiss av mikrofon

Kultur i vården, svenska visor (konsert) : solist

Tre konserter ordnades under 2021. 

Läs mer på Juuli: https://juuli.fi/Record/0387421821

Gå till "Nyheter"