13.11.2019

Viltet – naturens hållbara resurs

Bild 1 foto Mikael Wikstrom

Gunnel Englund, projektledare, skriver i en essä om projektet  välmående av vilt. 

Utdrag ur essän: 

Ett samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Finlands viltcentral, Åbo universitet Brahea-centret och Svenska Handelshögskolan har startats upp detta år för att utveckla tankegångarna och verksamheten kring de rätt höga vitsvanshjortstammarna i sydvästra Finland och Nyland. Det finns en klar beställning på detta projekt, eftersom man områdesvis kan uppvisa verkligt höga siffror på antalet vitsvanshjortar per 1000ha jaktmark, vilket ofta anges som en mätare ifråga om viltstammar, samt antalet djur per jägare. Inom en del av jaktföreningarna och jaktsällskapen kämpar man också med minskande antal jägare samt att åldersfördelningen inte är jämn för de yngre och äldre jägarna.

Ifrågavarande projekt har markägandet, jakten och utbildningen i fokus och enbart himlen är begränsande vad som kan åstadkommas. Projektet ska jobba med att dels hitta nya verksamhetsmodeller för jaktföreningar- och jaktlag, och dels för att utveckla försäljningen av viltkött. Projektet kommer även att ta fram informationspaket kring viltbruk, och hur ett hållbart viltbruk kan ge möjligheter för åretruntverksamhet för aktörer som är verksamma på landsbygden.

Essän har publicerats i Vasabladet 2.11 och kan läsas i sin helhet på Vasabladets hemsida: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/326514

Bild: Mikael Wikström

Gå till ""