17.12.2019

Studerande i utvecklingsprojekt - kaos eller dynamisk skärgårdsutveckling där alla parter gagnas?

Bild tagen ovanifrån, 4 personer sitter runt ett bor med dator och anteckningsmaterial

Att kombinera studerandes inlärningsprocess och kreativitet med olika företagsutmaningar inom högskolans regionala utvecklingsprojekt kan låta som en veritabel win-win situation, där alla parter kan dra nytta av samarbetet. För att nå ett lyckat resultat är det enligt vår erfarenhet viktigt att projekten innehåller följande:

• basfunktioner för företagssamarbete i organisationen
• en klar process för företagssamarbete
• aktiv kommunikation, samt
• att den drivande parten känner till företagens och studerandes utmaningar och aktivt handleder dem mot det gemensamma målet.

I följande text öppnas upp hur vi på yrkeshögskolan Novia inom projektet Archipelago Business Development har involverat studerande i utvecklingsarbete, vilka lärdomar vi fått och hur vi planerar att gå vidare. Målet med denna artikel är att högskolor som arbetar med motsvarande företagssamarbeten ska kunna dra nytta av våra insikter. 

Artikeln har publicerats i Ammattiakasvatuksen aikakauskirja 3/2018 - Ammattikorkeakoulujen TKI-työn vaikuttavuus och kan läsas i fulltext i tidskriftens arkiv

Länk till artikeln i PDF-format: https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-3.2018-NET.pdf

 

Gå till ""