29.3.2022

Serie R: Välmående av vilt

två hjortar_Foto: Mikael Wikström

Publikationen "Välmående av vilt" har publicerats i Novias egna serie i mars 2022. 

Projektet Välmående av vilt har en bakgrund i den ökande vitsvanshjortstammen vars utbredningsområde utvidgas norrut samt nordost. Projektet fokuserar
på jaktlag och föreningars möjlighet att utveckla verksamheten så att de licenser vilka jägarna tilldelas kan fällas samt att köttet kan omhändertas. Viltet är en
naturresurs som bör tillvaratas på bästa möjliga sätt eftersom det är en lokal produkt och efterfrågan på naturenligt kött klart överstiger utbudet. Standarden
på jägarnas kunnande inom kötthantering samt de lokaliteter som används vid kötthanteringen av vilt bör förbättras på gräsrotsnivå och viljan till detta bör finnas hos jägarkåren själv.

Inom projektet har jaktföreningar och sällskap beretts möjlighet att visa intresse att delta i projektet och via detta utveckla sin verksamhet och sitt kunnande. Slutligen valde Finlands viltcentral ut de 23 pilotföreningar som ansågs ha de bästa förutsättningarna att kunna medverka i projektet

Projektområdet omfattar Egentliga Finland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne- Tavastland, Satakunta och Nyland. Projektet är tvåspråkigt och projektet
pågår år 2019–2022. Förutom Yrkeshögskolan Novia som leder projektet deltar också Finlands viltcentral, Brahea-centret vid Åbo universitet samt Svenska Handelshögskolan. Finansieringen har erhållits av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland 2014-2020 och sköts via NTM-centralerna inom projektområdet.

Denna rapport är en sammanställning över rapporter, artiklar och andra texter som tagits fram under projektets gång. I publikationen medverkar flera författare; Gunnel Englund (red.), Petter Kjellander, Helena Liewendahl, Petteri Pietarinen, Minna Pura, Laura Tuominen och Mikael Wikström.

Foto: Mikael Wikström

 

Om publikationen

Välmående av vilt
Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, Finland © Yrkeshögskolan
Novia och Gunnel Englund
Novia Publikation och produktion, serie R: Rapporter 1/2022
ISBN 978-952-7048-78-8 (Online) ISSN: 1799- 4179
CC BY 4.0

Gå till ""