1.9.2022

Serie P: Resursstarka barn – Spelet Djurvännernas äventyr

Illustration, djur som leker med klossar

Resursstarka barn – Spelet Djurvännernas äventyr har publicerats i Novias publikationsserie, serie:P Produktioner i september 2022. 

Introduktion

Djurvännernas äventyr är ett spel som spelas utomhus med en barngrupp. Spelets mål är att lyfta fram barngruppens och barnens resurser. Spelet består av appen Djurvännernas äventyr och spelmattor. Appen kan laddas ned från App Store. Spelmattorna kan laddas ned från webbsidan https://resursstarkabarnprojekt.com/. I spelet tränar barngruppen tillsammans sociala och emotionella färdigheter såsom samarbete, problemlösning, turtagning och att uttrycka olika känslolägen under ledning av en professionell. Spelet har utvecklats inom Yrkeshögskolan Novias projekt Resursstarka barn – stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken (2020–2023).

En viktig del av småbarnpedagogiken är att stöda barns digitala kompetens. Personalen ska stöda barn att i samverkan med andra få spela, leka och använda digitala verktyg och appar. Det här främjar barnens kreativitet, multilitteracitet och förmåga att samarbeta. I spelutvecklingen har synen på barnet som en aktiv och kompetent aktör varit central. I den här publikationen beskrivs spelets bakgrund, utvecklingsprocess och hur det spelas med barngruppen.

Gå till ""