19.12.2022

Serie L: Kolbalans: En mätare för markens bördighet och naturbrukets klimatpåverkan

traktor ur bild

Läromedlet Kolbalans: En mätare för markens bördighet och naturbrukets klimatpåverkan har publicerats i Novias publikationsserie L: Läromedel i december 2022. 

Läromedlet är i formen av en powerpointpresentation gjord av Paul Riesinger.

Paul Riesinger, Skuffis/YH Novia

Tulevaisuuden maanviljelijät
Utbildningsmaterial © Yrkeshögskolan Novia, Paul Riesinger
Publikation och produktion, serie L: Läromedel 2/2022
ISBN 978-952-7048-93-1(Online)
ISSN 1799-4195 CC BY 4.0

Gå till ""