13.11.2019

FM i Mathantverk i Jyväskylä

FMimathantverk2019

Reseskildring från FM i Mathantverk i Jyväskylä 13–15.9 2019

"Det är en alldeles utmärkt utveckling att FM-tävlingarna nu förs ut i landet. Att komma upp till Jyväskylä var precis vad tävlingen behövde...Efter tre år i Ekenäs som Novias skötebarn började tävlingen luta åt att bli en åländsk och finlandssvensk angelägenhet. En breddning av arrangörsorter till finska Finland är ett måste om statusen som finländsk tävling skall kunna upprätthållas." skriver Sam Pettersson, projektledare för matregion Nyland,  i reseskildringen från FM i Mathantverk i Jyväskylä. 

Reseskildringen har publicerats i Novias serie och kan läsas i sin helhet på Novias hemsida: https://www.novia.fi/forskning/novias-publikationsserie/serie-rs-reseskildring

Foto: Sam Pettersson

Gå till ""