19.11.2019

Etik Online - att testa etisk kunskap

Bild från vårdens undervisningsutrymmen, studerande sitter runt ett bord, dockor ligger i sjukhussängar

Den snabba utvecklingen inom samhället och också inom vårdområdet, utmanar vårdlärare att utveckla metoder och lärmiljöer som stöder studerandes utveckling mot den kompetens som efterfrågas i dagens arbetsliv, skriver Maj-Helen Nyback (Novia), Lisen Kullas-Nyman (Novia), Susanne Salmela i Vård i Fokus 3/2019. 

År 2016 fick YH Novia (Yrkeshögskolan Novia) och VAMK (Vasa Yrkeshögskola) i uppdrag att skapa en Moodlekurs i etik för nyanställda vid VCS och sjukskötarstuderande, som en del av projektet ”Etiskt hållbara vårdande kulturer”. I artikeln behandlas resultatet av kursen. Artikeln är publicerad i Vård i Fokus som är sjuksköterskeföreningen i Finlands medlemstidning. Artikeln är öppen och går att läsas i sin helhet på Sjuksköterskeföreningens hemsida, länken går till PDF-version av tidskriften: http://www.sffi.fi/wp-content/uploads/2019/10/ViF32019.pdf

Gå till ""