16.9.2022

ESSÄ: Nytt material för småbarnspedagogiken – djurvänner lockar barn att träna sociala och emotionel

Djurvannerna

Artikeln har publicerats i Vasabladet 2.7.2022

Yrkeshögskolan Novias projekt Resursstarka barn – stöd till socialt utsatta barn (2020–2023) utvecklar nya redskap för småbarnspedagogiken tillsammans med projektets samarbetsdaghem.

Solen skiner och ute på dagisgården syns barn som springer och skrattar. Den vuxna ropar på barnen ”Kom så ska vi läsa vad djurvännerna hittar på i dag!”

”Jo vad roligt”, ropar barnen och kommer och sätter sig på en filt. I dag ska barnen få lyssna på boken Djurvännerna – små stunder i daghemmet Bubblan. I boken möter barnen djurvännerna katten Mella, kaninen Ralle, björnen Valle, igelkotten Lilla och fantasidjuret Tulle-Dulle.

Boken beskriver vad som kan hända på dagis när barn leker och busar. Det handlar om situationer som ofta uppstår på daghemmet och som är bekanta för barnen, till exempel blir djurvännerna ibland utanför i leken.

I boken är djurvännerna duktiga på att komma på hur de kan lösa situationen eller hur de kan hjälpa varandra. Det kan vara lättare för barnen att diskutera och uttrycka sig med hjälp av fiktiva karaktärer. Tanken är också att barnen blir bekanta med djurvännerna, eftersom de är huvudfigurer i projektets material.

Boken är snart slut och det hörs fniss och skratt. Barnen har efter lässtunden på olika sätt bearbetat händelserna i boken. En del har funderat hur det känns att till exempel bli utanför. ”Valle blev ledsen när hen inte fick vara med!” säger ett av barnen.

En del av barnen fortsätter att leka med djurvännerna i form av träfigurer och dramatiserar olika förslag på hur de kan komma överens i leken när alla inte vill busa.

Några av barnen leker de olika situationerna och beskriver genom att dramatisera hur djurvännerna hjälpte varandra ”kom så hjälper jag dig upp på den stora stenen, så som djurvännerna gjorde!”

Djurvännernas äventyr ger barnen superkrafter.

Följande dag får barnen på daghemmet spela spelet Djurvännernas äventyr ute på gården. Barnen plockar fram spelmattorna och är fascinerade av alla småkryp som finns på dem. ”Ni får breda ut mattorna här på gården långt ifrån varandra, så får ni röra på er mycket” säger den vuxna.

Den vuxna berättar att barnen får lösa uppgifter tillsammans och när de löst dem får de superkrafter.

Spelet styrs med hjälp av en app och den vuxna visar hur man klickar på iPaden. ”Vill ni komma med på äventyr?” frågar djurvännerna i spelet. ”Jo, det vill vi!” ropar barnen och ett av barnen klickar vidare i spelet. Barnen får bland annat fundera hur de kunde hjälpa Lilla som har trillat ned i ett dike och hur de tillsammans kunde bygga en hinderbana.

I känsloskogen får barn uttrycka olika känslor, genom att bland annat göra miner, ljud och uttrycka känslolägen med hela kroppen. Efter att ha löst uppgifterna får barnen superkrafter som är kopplade till de sociala och emotionella färdigheterna, såsom vi löste problem tillsammans, vi var hjälpsamma och vi kunde trösta. Superkrafterna samlas till gruppens gemensamma superkraftsdiplom.

Barnen får också berätta vilka de egna superkrafterna är. När alla i barngruppen har spelat, kan barnen och den vuxna tillsammans titta på superkraftsdiplomen och se hur många och olika superkrafter barnen har. Det är viktigt att barnen blir medvetna om sina styrkor och resurser samt att de med hjälp av vuxna kan använda dem i vardagen.

Samarbete med daghem 

Projektet Resursstarka barn har utvecklat material som stöder barns sociala och emotionella kompetenser. Projektet har samarbetat aktivt med flera daghem i Pargas och med Sateenkaarikotos daghem Lyckobo i Åbo.

Personalen från samarbetsdaghemmen har deltagit i utbildningsdagar och workshops. Personalen har fått utbildning och fungerat som experter och medskapare av materialen som utvecklats under projekttiden. Det här innebär att personalen aktivt har gett feedback och reflekterat över hur materialen tränar barns sociala och emotionella kompetenser.

Daghemmen har även besökts av projektteamet där man tillsammans har kunnat testa och utvärdera prototyper och färdiga material. Barnens roll som medskapare har varit att få delta i testning av materialen under daghemsbesöken och de har fått ge feedback i samband med dessa.

Projektteamet har även observerat och noterat barns spontana reaktioner och kommentarer i samband med dagisbesöken. Barnen har tyckt om att få vara aktiva och röra på sig, att få använda Ipaden, göra uppgifter och lösa problem tillsammans.

Djurvännerna har varit med i barnens lek och personalen har använt dem för att stöda barnens sociala och emotionella kompetenser i olika sammanhang på daghemmen. Studerande vid institutionen för hälsa och välfärd vid Novia har under studietiden fått utbildning i användningen av materialen. Studerande har också under sina praktikperioder på daghemmen testat och utvärderat materialen.

Projektet fortsätter ännu våren 2023. I år utvecklas material för att stöda barn som har behov av mera stöd i sociala och emotionella färdigheter. Det färdiga materialet publiceras hösten 2022. I materialet kommer att ingå delar som även stöder barnets familj att tillsammans med personal inom småbarnspedagogiken och barnet hitta sätt som stöder barn i situationer där barnet behöver stöd.

En viktig del av det kommande arbetet inom projektet är även att sprida materialet i Österbotten och hela Svenskfinland. Projektet har finansierats av Eschnerska Frilasarettet och det material som utvecklas i projektet finns tillgängligt på den här webbsidan. 

Följ gärna med projektets aktuella händelser på Facebook och Instagram.

 

Fotnot: Skribenten är projektledare och lärare vid Yrkeshögskolan Novia

 

Gå till ""