Visa inlägg taggade med 'regeringsprogrammet'

Dekorativ bild

Om mat och klimat

I enlighet med regeringsprogrammet arbetar jord- och skogsbruksministeriet med ett program för klimatvänlig mat. Programmet ska hjälpa det finska samhället att övergå till ett klimatsäkert livsmedelssystem.

12.06.2020

Läs mer