Visa inlägg taggade med 'klimat'

MicrosoftTeams image3
Granskat inlägg - Reviewed post

Våtmarksodling: klimatfördelar och naturfiber

Torv kommer till när en hög grundvattennivå förhindrar växtmaterial från att förmultna helt. Torven består av organiskt material, vatten och luft. När en sådan mark dräneras för odling av bl.a.

09.11.2022

Läs mer
Dekorativ bild

Om mat och klimat

I enlighet med regeringsprogrammet arbetar jord- och skogsbruksministeriet med ett program för klimatvänlig mat. Programmet ska hjälpa det finska samhället att övergå till ett klimatsäkert livsmedelssystem.

12.06.2020

Läs mer