Visa inlägg taggade med 'botnia näring i kretslopp'

Kompostjord i hander
FUI-bloggen

Tänk cirkulärt genom att återvinna näringsämnen

En ökad självförsörjning vad gäller energi har blivit mer aktuellt och frågan är hur vi kan bli mer självförsörjande vad gäller gödselmedel. I biogasanläggningar rötas olika typer av avfallsprodukter (t.ex. hushållsavfall, avloppsslam).

17.05.2022

Läs mer