Visa alla inlägg skrivna april 2020

Två ihopsatta bilder med personer på. Bilden representerar projektet
Hälsa och välfärd

”Jag behöver inte vara ensam, men jag kan vara det”

Blogginlägget har publicerats på Johannes församlingens blogg: https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/johannesforsamling/uutiset/bloggtext1608221jagbehoverintevaraensammenjagkanvaradet8221

28.04.2020

Läs mer