20220629 122841

17.08.2022 | Kommentarer

Utan gödsel och jord

... eller man tager vad man haver

I och med att jag odlar ute på en holme utan fast förbindelse till land skulle man gärna klara sig utan att släpa ut en massa material med båt. Holmen är lummig och ger ett bördigt intryck, då borde väl även mina odlingar klara sig utan att man tillför en massa material utifrån.

Djur för mat och gödselproduktion passar sig inte i och med att vi lever ett kringflackande liv med allt för många ställen att sköta. Dessutom råkar jag bo ihop med veganer ...

Sagt och gjort, sommaren 2022 odlades utan inköpt gödsel eller pås-jord. Vad jag har att utgå ifrån är den gamla jorden som till största delen består av kompostjord, ny kompost, sand samt det täckmaterial gräsmattorna ger.

Komposten består till största delen av löv men även de matrester som två personer med vegetarisk kost ger upphov till under sommarmånaderna. Första året fylls den på i lager för lager för att mot senare delen av sommaren svängas och blandas till ny komposthållare. Anda året när den ska användas är den med andra ord är inte speciellt kväverik.

Min sand är nog inte lika grov som Nils Åkerstedt rekommenderar i sina texter om att odla i sand men det är ändå mycket av hans idéer jag har försökt mig på i sommar. Delvis att odla enbart i sand, delvis i ny kompost samt slutligen i befintlig “gammal” jord. Allt gödslat enbart med täckning av gräs.

 

20220704 115237LGödselfabriken. Gräset består till stor del av klöver. Egentligen är det så att det enda jag sått är klöver övrigt har tagit sig dit på egen hand. En del kol tas även tillvara och används i bäddarna.

20220605 183328En bänk klar för sådd, nästa år ska jag ha tunnare lager gräsklipp vid sådd.

20220704 131708Tomater odlade i sand och gräs

20220807 201511En vintersquash som får nöja sig att växa i en pallkrage fylld med kvistar och grenar täckt med löv, några centimeter kompost samt 10 centimeter gräsklipp.

20220810 184511En av de få nya pallkragarna denna sommar. Även denna är bottnad med grenar och täckt med någras centimeter kompost. Här har jag planterat vallört och nässlor samt lite klöverfrön runt nässlorna. Tanken är att den ska producera grönmassa nästa sommar. Liknande “odlingar” planeras som rening för diskvatten och vatten från bastun.

20220812 214329Även en del samplanteringar blev gjorda , typ ärtor och bönor kring squashen (majsen vägrade gro så det blev bara två systrar)

 

Resultatet då

Jag skulle påstå att det växt lika bra som tidigare år, ingen märkbar skillnad. Eventuellt har tomaterna fått för mycket kväve med två gånger påfyllning med gräsklipp. Nästa år när vallörten börjar ge bladmassa ska jag ersätta den senare gräsklippspåfyllningen med vallört. Vill man utveckla tekniken ännu längre kunde man införa även andra växter, åkerfräken skulle vara intressant om man skulle hitta en plats dör man vågar odla den

20220826 201021Tomater odlade i kruka med enbart sand samt ett toppskikt med gräs.