CPR_Adobe Stock

30.09.2022 | Kommentarer

Vårdstuderande lär ut hjärt-lung-räddning

Yrkeshögskolan Novia har i många år haft samarbete med Vasa centralsjukhus inom ramen för det s.k HLR- projektet (HLR står för hjärt-Lung-Räddning), numera gäller samarbetet Österbottens välfärdsområde.

Hösten 2022 reserverades en vecka för HLR projektet och det är sista årets vårdstuderande som deltar. Novias studerande fick lära sig hjärt-lung-räddning med defibrillator under handledning av anestesiläkare Raku Hautamäki i två dagar.  De första dagen bestod av teori samt övning på Annedockor och den andra dagen simuleringsövningar på SimMan. Därefter lär de ut sina färdigheter till både välfärdsområdets anställda och invånare.

Den 15 september var det dags igen efter 2 års paus pga. corona att igen åka ut till olika hälsovårdscentraler och lära ut hjärt-lung-räddning och användning av hjärtstartare/defibrillator för både allmänheten och yrkesutbildade personer. Hjärt-lung-räddning är en färdighet som alla borde behärska. De studerande var placerade på Jakobstads sjukhus, Korsholm hälsovårdscentral, Nykarleby hälsovårdscentral, Närpes hälsovårdscentral, Vasa centralsjukhus, Wolffskavägen 31, Alere, Wolffskavägen 33.

Studerandes feedbacken från dagen:

  • Folk har uppskattat detta och tyckt det varit en viktig sak att lära sig
  • Rolig dag
  • Många som tidigare testat på, men tyckt det varit bra att repetera.
  • Lärorikt

Vi hoppas att vi i framtiden kan utvidga ställena som vi besöker under projektet och både lära ut och repetera våra kunskaper i hjärt- och lungräddning till allmänheten.

Hjärt-lung-räddning är något som man ofta pratar om i skolor, men dessutom ordnar man också kurser i hjärt-lung-räddning på många ställen. Repetition är viktigt för närsomhelst kan man bli tvungen att ge någon hjärt-lung-räddning.

"Vem som helst kan råka på någon som behöver hjärt-lung-räddning. Det kan vara fråga om en person som fått en sjukdomsattack i en affär, på släktfesten eller arbetsplatsen", säger biträdande överläkare Raku Hautamäki som ansvarar för hjärt-lung-räddningsverksamheten i centralsjukhuset

"Hjärt-lung-räddning som ges av en lekman förbättrar i allmänhet en persons möjligheter att klara sig med livet i behåll. Nödcentralen ger nog instruktioner om vad man ska göra, men det är ändå bra om man tränat på hjärt-lung-räddning redan tidigare", säger Raku Hautamäki

Vid sidan av den traditionella hjärt-lung-räddningen lönar det sig att ta hjälp av en hjärtstartare. En hjärtstartare är en återupplivningsapparat med vilken man försöker åtgärda en farlig rytmstörning i hjärtat. Nuförtiden finns det hjärtstartare på många olika platser, såsom i köpcentrum, stora kontorsbyggnader eller på stora idrottsanläggningar.

"Hjärtstartaren berättar om vad man ska göra. Men under pågående hjärt-lung-räddning ska man ändå inte börja söka efter en hjärtstartare, utan i stället ska man be någon annan hjälpare att hämta den och själv fortsätta med hjärt-lungräddningen", säger Hautamäki.

"Även personalen måste regelbundet öva på sina hjärt-lung-räddningsfärdigheter. För även om man arbetar inom hälso- och sjukvården kan det hända att man aldrig behöver ge någon hjärt-lung-räddning", berättar Hautamäki.

Foto: Adobe Stock.

Texten har granskats av Novias campusredaktion och publicerats 30.9.2022 i FUI-bloggen. 

granskatavnoviascampusredaktion2