Visa inlägg taggade med 'hälsa och välfärd'

vårdstuderande, studerande, sjukskötare
Granskat inlägg - Reviewed post

Reflektion om språkliga utmaningar inom vården

Vårdstuderande *Erika Hildén* och *Jenna Kuoppamaa* fick en idé för sitt examensarbete om språkets betydelse och språkförbistring inom vården under sina praktikperioder.

30.11.2022

Läs mer
CPR_Adobe Stock
Granskat inlägg - Reviewed post

Vårdstuderande lär ut hjärt-lung-räddning

Yrkeshögskolan Novia har i många år haft samarbete med Vasa centralsjukhus inom ramen för det s.k HLR- projektet (HLR står för hjärt-Lung-Räddning), numera gäller samarbetet Österbottens välfärdsområde.

30.09.2022

Läs mer
skolcoach logo allabublor
FUI-bloggen

Skolcoachprojektet erbjuder fortbildning och kartlägger skolcoachens arbetsbild

Under senare tid har det blivit allt vanligare att grundskolor och utbildningsanordnare på andra och tredje stadiet anställer skolcoacher. Till deras främsta uppgift hör främjande av närvaro, trivsel och välbefinnande i skolan.

08.06.2022

Läs mer
Familj som springer i sanden_Pixabay
Granskat inlägg - Reviewed post

Vad anser föräldrar om digitala välfärdstjänster för barnfamiljer?

Digitalisering är en av megatrenderna i vårt samhälle och anses vara effektiv och minska kostnader i längden. Inom ramen för projektet “Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions” har fyra högskolor (*Åbo Akademi, Yrkeshögskolan...

13.04.2022

Läs mer
Nanette Westergard Annika Wentjarvi Foto CarolineLang
Granskat inlägg - Reviewed post

Man lär så länge man lever – Projektet lev och lär gav de äldre en kunskapsboost

Vid Yrkeshögskolan Novia, på institutionen för hälsa och välfärd, finns specialkunnande och bred erfarenhet av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Inom institutionen jobbar man bland annat med projektverksamhet som är förankrad i utbildningens och i arbetslivets behov.

07.01.2022

Läs mer
senior pensionar aldre pixabay
Hälsa och välfärd

Utveckling av främjande av välfärd och hälsa i Österbotten

Österbottens social- och välfärdstjänster flyttar vid årsskiftet över till Österbottens välfärdsområde (välfärdssamkommun). Ett år senare formas en ny administrativ nivå mellan kommuner och staten.

20.12.2021

Läs mer
Lev&Lär poster
Granskat inlägg - Reviewed post

Projektet Lev och Lär har skapat broar och nätverk för de äldre

Projektet Lev och Lär riktas till äldre (65+) i Jakobstadsregionen. Projektet syftar till att bygga nätverk med avsikt att stöda äldres kunskapsbehov i nya livssituationer, främja ett friskt hemmaboende, stöda delaktighet och sociala relationer samt bidra till...

09.12.2021

Läs mer
böcker på golv
Granskat inlägg - Reviewed post

Projekt: Erfarenhetsmentor för närståendevårdare

Erfarenhetsmentor för närståendevårdare är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Folkhälsan och Yrkeshögskolan Novia. Projektets centrala syfte är att tillvarata den värdefulla kunskap och erfarenhet som tidigare eller nuvarande närståendevårdare besitter.

23.08.2021

Läs mer
färgglada post-its på en vägg
Granskat inlägg - Reviewed post

Servicedesign inom social- och hälsovård

Inom Sotepeda 24/7 projektet ( https://sotepeda247.fi/) är syftet att stärka kunskaperna i digitala lösningar inom social- och hälsovård hos lärare, studerande och professionella, men även att sätta ett större focus på kundmedverkan och kundupplevelser.

03.11.2020

Läs mer