Finland-Singapore Maritime Innovation Camp 2022
Granskat inlägg - Reviewed post

Novia UAS featuring in Finland-Singapore Maritime Innovation Camp 2022

The 3rd Finland-Singapore Maritime Innovation Camp, held between the 12th and 16th of December 2022, was a joint effort between the *Turku School of Economics (TSE) of the University of Turku (UTU),* and *Singapore Maritime Institute...

10.01.2023

Läs mer
vårdstuderande, studerande, sjukskötare
Granskat inlägg - Reviewed post

Reflektion om språkliga utmaningar inom vården

Vårdstuderande *Erika Hildén* och *Jenna Kuoppamaa* fick en idé för sitt examensarbete om språkets betydelse och språkförbistring inom vården under sina praktikperioder.

30.11.2022

Läs mer
children geac105d20 1920
Granskat inlägg - Reviewed post

Fysisk aktivitet hos barn bidrar till hälsa, välbefinnande och delaktighet

Projekten HCT2.0 och Ta mig med! - Fysisk aktivitet hos barn bidrar till hälsa, välbefinnande och delaktighet

30.11.2022

Läs mer
digi 1
Granskat inlägg - Reviewed post

Digitalization and Consumers’ Trust in Renewable Energy

Interest in green energy remains on the rise, and an increasing number of businesses are making it a priority in their communications.

28.10.2022

Läs mer
FAO steps banner
Granskat inlägg - Reviewed post

FAO's stepwise approach to monitoring the sustainable bioeconomy

The EU Bioeconomy Strategy seeks a transition towards circularity and sustainability. This necessitates governing the bioeconomy’s sustainability for which the Sustainable Development Goals (SDGs) serve as a normative agenda. The challenge is to employ sustainability governance...

28.10.2022

Läs mer
Blockchain characteristics head
Granskat inlägg - Reviewed post

Digitalization and Blockchain Applications in Renewable Energy Sector

*The bioeconomy and generating energy from renewable sources aim at reducing reliance on fossil fuels, preventing climate change, reducing insecurity, and efficiently using resources.

05.10.2022

Läs mer
CPR_Adobe Stock
Granskat inlägg - Reviewed post

Vårdstuderande lär ut hjärt-lung-räddning

Yrkeshögskolan Novia har i många år haft samarbete med Vasa centralsjukhus inom ramen för det s.k HLR- projektet (HLR står för hjärt-Lung-Räddning), numera gäller samarbetet Österbottens välfärdsområde.

30.09.2022

Läs mer
Familj som springer i sanden_Pixabay
Granskat inlägg - Reviewed post

Vad anser föräldrar om digitala välfärdstjänster för barnfamiljer?

Digitalisering är en av megatrenderna i vårt samhälle och anses vara effektiv och minska kostnader i längden. Inom ramen för projektet “Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions” har fyra högskolor (*Åbo Akademi, Yrkeshögskolan...

13.04.2022

Läs mer
Nanette Westergard Annika Wentjarvi Foto CarolineLang
Granskat inlägg - Reviewed post

Man lär så länge man lever – Projektet lev och lär gav de äldre en kunskapsboost

Vid Yrkeshögskolan Novia, på institutionen för hälsa och välfärd, finns specialkunnande och bred erfarenhet av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Inom institutionen jobbar man bland annat med projektverksamhet som är förankrad i utbildningens och i arbetslivets behov.

07.01.2022

Läs mer
Lev&Lär poster
Granskat inlägg - Reviewed post

Projektet Lev och Lär har skapat broar och nätverk för de äldre

Projektet Lev och Lär riktas till äldre (65+) i Jakobstadsregionen. Projektet syftar till att bygga nätverk med avsikt att stöda äldres kunskapsbehov i nya livssituationer, främja ett friskt hemmaboende, stöda delaktighet och sociala relationer samt bidra till...

09.12.2021

Läs mer