Visa alla inlägg skrivna maj 2022

Unishop Med ambition att vara foregangare gallande hallbarhetsfragor
FUI-bloggen

Unishop – Med ambition att vara föregångare i hållbarhetsfrågor

Att vara hållbar medan man studerar kan ibland vara lite utmanande. Renata Gustafsson – medgrundaren av studerandeföretaget Unishop leder oss genom hur de implementerade hållbarheten i studerandeföretaget Unishop. Unishop säljer produkter allt från kaffemuggar till tröjor.

31.05.2022

Läs mer
Kompostjord i hander
FUI-bloggen

Tänk cirkulärt genom att återvinna näringsämnen

En ökad självförsörjning vad gäller energi har blivit mer aktuellt och frågan är hur vi kan bli mer självförsörjande vad gäller gödselmedel. I biogasanläggningar rötas olika typer av avfallsprodukter (t.ex. hushållsavfall, avloppsslam).

17.05.2022

Läs mer
Vegan burger
FUI-bloggen

Consumers’ hesitancy over the idea of having meat cultivated in a lab

Global meat production has risen considerably in recent decades. However, the livestock sector has been under increasing attention in recent years due to its extensive climate, ethical, and human health issues.

02.05.2022

Läs mer