Drönare

26.04.2022 | Kommentarer

Att prova på och utvecklas tillsammans

Ett av målen med projektet Framtidens jordbrukare – Tulevaisuuden maanviljelijät är att prova på och utveckla saker tillsammans. Att ta fram nytt undervisningsmaterial, ta i bruk nya undervisningsmetoder och öka försökskulturtänket i undervisningen görs bäst tillsammans. På så sätt kan man inspirera varandra, ta idéer av varandra och också lära sig av och tillsammans med varandra. Med projektet vill vi öka samarbetet mellan yrkesinstituten och yrkeshögskolorna som har lantbruksutbildning, men också öka samarbetet inom de enskilda läroanstalterna. Att se varandras kompetenser och ta hjälp av varandra borde vara en självklarhet, men glöms ibland bort i en vardag med brådska.

Bild av personer som kalibrerar syremätare och pH-mätareProjektledaren får hjälp av specialforskarna med att lära sig kalibrera och använda syremätare och pH-mätare inför sommarens provtagning i våtmarker.

Undervisningsmaterial i nya format

Under projektets gång tar alla partners fram nytt undervisningsmaterial som delas med de andra läroanstalterna för att kunna användas i undervisningen. Undervisningsmaterialet är både till innehåll och till formatet nytt. Teman är återvinning av näringsämnen, hållbara energilösningar, cirkulär ekonomi och om begräsning av och anpassning till klimatförändringar. Materialet görs i form av virtuella studiebesök, faktafilmer, bandade föreläsningar, podcasts och e-kursmaterial. Om man inte är bekant med att spela in filmer eller föreläsningar sedan tidigare, får man nu all orsak att tillsammans lära sig det. Alla yrkeshögskolor ordnar också regelbundet workshops där man delar goda erfarenheter med varandra, det kan handla om allt från sätt att ordna inlärning på gårdspraktik till vilka aktiverande verktyg man kan använda under distansföreläsningar.

Bild föreställande grupp av studerande utomhus vid ett fältStuderande och Novias projektteam besöker Västankvarn gård. VD Magnus Grönholm berättar om gårdens verksamhet och projektledare Viivi Kaasonen från WWF Finland berättar om de våtmarker man anlagt på gården.

Prova på nya saker genom försök

Under projektets gång gör alla parter ett eller flera försök för att öka ”försökskulturtänket” i verksamheten. Studerande engageras genom praktikplatser inom projektet och allt från försöksplaner till data och resultat delas med varandra. Det görs också presentationsfilmer om försöken och virtuella besök så att alla kan följa med vad som händer. Vid Yrkeshögskolan Novia gör vi tre olika försök, alla vid undervisnings- och försöksgården Västankvarn i Ingå. Det första försöket är ett sortförsök med blålusern som görs i samarbete med projektet Bondenyttan, medan det andra försöket är ett demoförsök med spånadslin som görs i samarbete med Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Det tredje försöket handlar om vattenvårdsåtgärder inom lantbruket och görs vid våtmarkerna på Västankvarn gård. Genom försöken får både personalen och studerande prova på nya saker och lära sig bland annat hur viktigt att det är kommunicera om det man gör så att andra kan ta del av allt intressant som görs.

Heidi Barman-Geust
Projektledare

 

Projektet är finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet / Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 via NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektet pågår fram till 31.12.2022.

logorimpsu 2

 


 

Texten har granskats av Novias campusredaktion och publicerats 26.4.2022.

granskatavnoviascampusredaktion2