20220608 102706

16.12.2022 | Kommentarer

Att avsluta ett projekt och blicka framåt

Vi närmar oss årsskiftet, en tid att stanna upp och se tillbaka på året som gått. Men samtidigt en tid för att göra upp planer för det nya året. Projektet Tulevaisuuden maanviljelijät – Framtidens jordbrukare avslutas och det är dags att sammanfatta projektet.


Nytt undervisningsmaterial och bättre samarbete

Målsättningen för projektet Tulevaisuuden maanviljelijät – Framtidens jordbrukare var ambitiös, att skapa nytt undervisningsmaterial, ta fram nya undervisningsmetoder och att förbättra samarbetet mellan de läroanstalter som bedriver utbildning i lantbruksnäringarna. Listan var lång på vad allt som skulle göras. Men projektet har lyckats väl. Vid det sista projektmötet konstaterades att antalet produktioner som projektet tagit fram är snäppet över hundra. De flesta i form av filmer och artiklar, men det har också tagits fram faktakort och gjorts podcasts. Allt material som projektet tagit fram är samlat på projektets webbsida, men även hos de olika projektaktörerna. På Novia samlar vi alla filmer på en spellista på Youtube och de övriga publikationerna ges ut inom ramen för Novias egen publikationsserie eller här på Novialia. Detta för att det skall vara lätt att hitta materialet och ta det i användningen inom undervisningen.

 

Picture2Bildtext: Undervisningsmaterialet i form av filmer samlades i en spellista på Yrkeshögskolan Novias Youtube-kanal.

Det har hållits många träffar för projektpersonalen, olika evenemang som workshoppar och webinarier. På så sätt har deltagarna från de olika yrkeshögskolorna och yrkesinstituteten haft möjlighet att lära känna varandra. Novia har vi varit värd för ett par evenemang och försökt delta i så många av de övriga som möjligt. Eftersom projekttiden var så kort, så konstaterades att denna bit kanske inte riktigt uppfylldes så bra som förväntat. Det fanns inte tid att lära känna varandra tillräckligt bra och det skulle ha varit bra att ta fram olika typer av material tillsammans över gränserna mellan yrkeshögskolorna. Alla träffar har dessutom ordnats online, det skulle ha varit viktigt att kunna träffas även på riktigt. Detta är en lärdom vi tar med oss till kommande projekt.

Framtiden


Nu då projektet avslutas återstår en viktig bit. Nämligen att börja använda det undervisningsmaterial som tagits fram. På Novia har vi översatt textningen i filmer som de andra läroanstalterna tagit fram, till svenska, så att de kommer till användning inom vår undervisning. En av filmerna som Hämeen ammattikorkeakoulu gjort har redan använts inom en kurs i produktionsbiologi för våra agrologstuderande och fler kommer att tas i användning efter hand. Projektet förde även med sig nya sätt att jobba och det kommer vi säkert att fortsätta med. En av dessa nya sätt är att filma vid studiebesök och vid olika praktiska moment inom undervisningen. Att göra korta filmer, som man kan använda i undervisningen i ett senare skede har visat sig vara en intressant lösning. Att spela in virtuella studiebesök som studerande kan ta del av självständigt är ett bra komplement till riktigt studiebesök. Förhoppningsvis leder även projektet till ökat samarbete mellan yrkeshögskolorna i framtiden. Det har diskuterats eventuella nya samarbetsprojekt som vi hoppas att blir till verklighet.

Heidi Barman-Geust
Projektledare

Projektet är finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet / Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 via NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektet pågår fram till 31.12.2022.

logorimpsu 7

 

 

 


Texten har granskats av Novias campusredaktion och publicerats 16.12.2022.

granskatavnoviascampusredaktion9