IMG 7290
Granskat inlägg - Reviewed post

Renässans för inhemsk fårull

Foto: Olga Angove

14.06.2022

Läs mer
Drönare
Granskat inlägg - Reviewed post

Att prova på och utvecklas tillsammans

Ett av målen med projektet Framtidens jordbrukare – Tulevaisuuden maanviljelijät är att prova på och utveckla saker tillsammans. Att ta fram nytt undervisningsmaterial, ta i bruk nya undervisningsmetoder och öka försökskulturtänket i undervisningen görs bäst tillsammans.

26.04.2022

Läs mer
MicrosoftTeams image2
Granskat inlägg - Reviewed post

Ny kurshelhet blickar framåt med traditionella naturfibrer

Ännu i början av 1900-talet hade naturfibrerna en viktig roll på de finländska gårdarna. Fåren gav ull, av vilken tyg vävdes. För sådana ändamål som ullen inte dög till, behövdes fiberväxter.

08.04.2022

Läs mer
Framtidens jordbrukare
Granskat inlägg - Reviewed post

Framtidens jordbrukare

Projektet Tulevaisuuden maanviljelijät (Framtidens jordbrukare) är ett samarbetsprojekt mellan sex yrkeshögskolor och tre yrkesinstitut som har utbildning inom lantbruksnäringarna. I projektet deltar också flera undervisnings-och försöksgårdar, bland dessa Västankvarn gård i Ingå som hos Yrkeshögskolan...

25.01.2022

Läs mer
228987601 525460262021333 7388788784720641946 n
Bioekonomi

Fältträffen på Krämars ekogård

Fermentförsöket är ett samarbete mellan Krämars gård, projekt EkoNu 3.0, Novias projekt Lantbruk 2.0, BT-Agro och den norska agroekologen Vibhoda Holten. Projektets mål är att följa med hur mjölksyrebakterier stimulerar mikrolivet i åkermarken.

20.09.2021

Läs mer
GIS map potato
Granskat inlägg - Reviewed post

Matregion Nyland develops GIS-maps for farming in Uusimaa

Eduardo Grisales-Jaramillo, a former student of Sustainable Coastal Management at Novia, is currently working in the project Matregion Nyland. He makes terroir maps for cultivating areas in Uusimaa.

30.07.2021

Läs mer
Brown owl
Granskat inlägg - Reviewed post

Förändringar i färgmorfer - ett tecken på att klimatet blir varmare

Akademiforskare Patrik Karell presenterade, som en av fyra inbjudna internationella talare på Oikoskonferensen i februari, nya forskningsresultat om hur djur anpassar sig till miljöförändringar.

29.04.2021

Läs mer
FinlandskaTeamet
Granskat inlägg - Reviewed post

Moocs till Tanzania och nätverk för Novia

Som en del av projektet GeoICT4e producerar Novia, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola utbildningsmaterial till olika områden inom hållbar utveckling. Ett av målen är att hjälpa universitet i Tanzania med att utbilda kunniga personer med...

13.04.2021

Läs mer
aker
Bioekonomi

Avgiftsfritt webbinarium 14.4: Lär dig om återvunnen gödsel, markförbättringsmedel och mullhalter!

Återvinning och cirkulering av näringsämnen har alltid varit en viktig del av jordbruket. I och med att gödsling med minarealgödsel blivit vanlig och gårdarna specialiserat sig på spannmålsodling, specialväxter eller djuruppfödning, har risken ökat för...

01.04.2021

Läs mer
skog
Bioekonomi

Paradoxen med att återanvända bon

För att fåglar ska lyckas med sin häckning och ungarna ska hinna utvecklas under den korta nordliga sommaren, är det bra om fåglarna kommer igång med häckningen så fort som möjligt på våren.

29.03.2021

Läs mer