Birgitta 2 formellt foto

23.03.2022 | Kommentarer

Glad Nordens dag 23.3 – Tillsammans är vi starkare!

Det kan kännas svårt att glädjas över något som Nordens dag i det instabila läge vi för tillfället befinner oss i, i Norden och Europa. Det är ändå på sin plats att påminnas om att Finland har ett långt och djupt samarbete med sina nordiska grannländer, som är rätt unikt i världen. Ensamma är vi ett litet land, men tillsammans med våra nordiska grannar utgör vi en helhet bestående av drygt 27 miljoner invånare med likadana värderingar, fri rörlighet, ett likriktat politiskt system och en djup samhörighet och solidaritet med varandra. Vi har en speciell gemenskap, till vissa delar gemensam kultur och rätts- och samhällsuppfattning. Allt detta har varit betydelsefullt för Finland, som under efterkrigsstiden byggt upp en modern välfärdsstat.

Det är i år exakt 60 år sedan Helsingforsavtalet undertecknades. Avtalet är en samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det undertecknades den 23 mars 1962 och trädde i kraft den 1 juli samma år. Helsingforsavtalet lade grunden för det officiella nordiska regeringssamarbetet, som idag utgörs av Nordiska ministerrådet, det vill säga de nordiska samarbetsministrarnas och statsministrarnas samarbetsorgan samt för Nordiska rådet, som utgör det parlamentariska samarbetet. Både Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har sina huvudsäten i Köpenhamn. Finlands nordiska samarbetsminister är Thomas Blomqvist.

 

preview COLOURBOX38220005


Det nordiska samarbetet bygger på att alla är överens, så kallade konsesusbeslut. En viss kritik har framförts mot att man inte kan göra betydande politiska beslut på nordisk nivå då alla måste vara ense. Ja, så kan det tänkas vara, men det är just det man kan enas om, som har varit grunden och kärnan i samarbetet. Genom åren har man med detta vänskapliga och fredliga samarbetssätt enats om passfrihet och fri rörlighet på både arbetsmarknaden och för studier i de nordiska länderna. Utbildningssamarbetet och samarbetet inom kulturfältet har alltid varit betydande för vårt land. Under de senaste åren har också satsningar på miljösamarbete och forskning och utveckling för en hållbar framtid lyfts upp som centrala gemensamma teman.

Tillsammans är vi starkare. Så låter en slogan som används i det nordiska samarbetet och visst kan det kännas lite tryggare att tänka så just nu.

Blev du nyfiken på vad det står i Helsingforsavtalet? Läs här:
https://www.norden.org/sv/publication/helsingforsavtalet

Skribenten Birgitta Forsström är tidigare prorektor för Yrkeshögskolan Novia och tidigare institutionsdirektör vid Nordiska ministerrådets institution, NIVA.

Kategorier: