MicrosoftTeams image 10

28.11.2021 | Kommentarer

5 snabba frågor till Novias styrelseordförande

Pedagogie magister Johan Aura jobbar som kanslichef på Svenska folkskolans vänner rf och har varit styrelsemedlem vid Novia sedan juni 2014. Som bakgrund har Aura en tjänst som direktör vid Utbildningsstyrelsen där han ansvarade för den svenskspråkiga utbildningen. 

1. Novias alumnverksamhet sätter stort fokus på nätverkande. Hur ser du personligen på vikten av att bygga upp ett nätverk.

Nätverk är viktiga, men det förutsätter att du vet varför du nätverkar. Personligen anser jag att det är ett sätt att lära sig och hållas a´jour med vad som pågår i samhället och inom olika branscher. Lika viktigt är det att man själv bidrar till nätverket med kunskap och information som är till nytta för de andra i deras arbete. Meningen med nätverk är alltså informationsutbyte som skall leda till att man utvecklas och kan utveckla. Detta kräver förstås att man stannar upp och reflekterar över den information man fått genom nätverket.  

2. Nämn några adjektiv som beskriver en bra ledare.

Det blir lite för ”tunt” om jag bara nämner några adjektiv så jag väljer att öppna upp dem lite.

 • förebild som visar exempel (engagemang)
 • hittar lösningar för att utveckla och komma vidare (lösningsinriktad och kreativ)
 • motiverar genom att skapa sammanhang och riktning för att nå resultat (målmedveten strateg och tydlig kommunikatör)
 • förmågan att delegera arbetsuppgifter till medarbetarna och ge frihet under ansvar (tillit)
 • ser och hör individen (lyhörd)
 • vågar fatta beslut men också ändra sig (prestigelös)
 • gör de bästa rekryteringarna, ger feedback (lagspelare och coach)

Det blev rätt många, men jag tycker de alla är viktiga. De är inte rangordnade i någon speciell ordning.  

3. Dina tankar om livslångt lärande. 

Förutsättningarna för livslångt lärande skapas redan i barndomen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, men även senare under skolstigen. Men det är inte enbart inom utbildningen lärandet sker. Inlärning sker även i arbetslivet, på fritiden, inom fritidsintressen och i familjens vardag.

Vi lever i en föränderlig värld där utvecklingen är snabbare än någonsin. Digitalisering, artificiell intelligens och robotik förändrar yrken och arbetslivets kompetenskrav. Det här behöver vi förstå och kunna möta flexibelt på bästa möjliga sätt.

Människan lär sig nytt hela tiden, under alla skeden i livet. Men det livslånga lärandet handlar inte enbart om kunskap och färdighet, utan också om bildning, att förstå samhället och hur man kan påverka och vara delaktig i det på lika grunder och att se och förstå olika personer och kulturer, och sig själv, i olika sammanhang, dvs att växa som människa.  

4. Förklara ditt Novia med fem ord.

Här blir det nog lite flera än fem ord…

 • i tiden och framtiden, relevant
 • högsta möjliga kvalitet
 • föregångare i sina val av satsningar, metoder, och resultat
 • en vi-anda med studerande i fokus
 • en god samarbetspart  

 

5. Om du fick två extra timmar under dagen, hur skulle du använda dem?

Troligtvis läsa och röra på mig mera.

 

 

Nyckelord:
Kategorier: