Camilla Ekman sv

16.01.2023 | Kommentarer

5 snabba frågor till Novias prefekt Camilla Ekman

Ekonomie magister Camilla Ekman jobbar som prefekt vid institutionen för företagsekonomi. Ekman har en lång bakgrund inom marknadsföring och kommunikation. Hon har jobbat 20 år som marknadsföringskonsult och projektledare med kunder inom olika branscher. På det sättet var jobbet på Novia som lektor i företagsekonomi med betoning på marknadsföring från 2012 en naturlig väg in i undervisningsbranschen. I samband med organisationsförändringen 2020 blev det helt nya utmaningar som prefekt för en ny institution.

1. Kan du nämna en person som har haft inverkan på dig som ledare?

Omöjligt att nämna en enda person. Metoder och arbetssätt influeras konstant och man försöker utveckla sig hela tiden. Sedan påverkar ju egen personlighet också. Mycket har jag fått från mina föregående förmän.

2. En bok som du gärna rekomederar

Business Model Canvas, den kan man alltid gå tillbaka till om man behöver struktur på utveckling och hjälp till nya tankar. Boken går inte ur tiden.

3. Förklara ditt Novia med fem ord.

Morgondagens affärsliv: tillsammans, personligt, på riktigt. Dessa är vår målbild och vårt arbetssätt. Det blev en extra preposition.

4. Alumner är viktiga kontakter för Novia. Hur ser du som prefekt på kontakten till våra alumner.

Viktigt med kontakten till alumner, både för våra egna studerandes nytta, men också för att hålla kontakten till affärslivet och ha en dialog på hur studierna upplevdes och borde utvecklas.

5. Om du fick två extra timmar under dagen, hur skulle du använda dem?

Till att läsa facklitteratur, nu orkar man inte på kvällarna och på dagarna hinner man inte.

Kategorier: