person med dator computer laptop unsplash
Granskat inlägg - Reviewed post

Tailoring clinical and theoretical studies for the generation Z

A new generation, generation Z, is entering the nursing faculties. This generation of students, born within the past 20 years, has unique needs regarding learning.

09.12.2022

Läs mer

Nytt blogginlägg

*Naturligt urval, immunförsvar och autoimmuna sjukdomar*

04.12.2022

Läs mer
vårdstuderande, studerande, sjukskötare
Granskat inlägg - Reviewed post

Reflektion om språkliga utmaningar inom vården

Vårdstuderande *Erika Hildén* och *Jenna Kuoppamaa* fick en idé för sitt examensarbete om språkets betydelse och språkförbistring inom vården under sina praktikperioder.

30.11.2022

Läs mer
children geac105d20 1920
Granskat inlägg - Reviewed post

Fysisk aktivitet hos barn bidrar till hälsa, välbefinnande och delaktighet

Projekten HCT2.0 och Ta mig med! - Fysisk aktivitet hos barn bidrar till hälsa, välbefinnande och delaktighet

30.11.2022

Läs mer
MicrosoftTeams image 34

Novia har engagerade alumner

Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) årliga karriäruppföljningsenkät undersöker utexaminerades uppfattning om sin utbildning fem år efter examen.

18.11.2022

Läs mer
FP MRN 4
Granskat inlägg - Reviewed post

Ditt gamla äppelträd är värdefullt

Alla blir på gott humör när man talar om äpplen. Det säger äppelodlare Rikard Korkman från Råbäck gård i Esbo. På Korkmans gård kan konsumenten hyra sitt eget äppelträd och plocka skörden själv.

18.11.2022

Läs mer
JN IMG 8227 1
Granskat inlägg - Reviewed post

Att integrera projektresultat i undervisningen

Inom projektet Tulevaisuuden maanviljelijät – Framtidens jordbrukare har målsättningen varit att bland annat ta fram nytt undervisningsmaterial under temat hållbar produktion. I projektet deltar flera yrkeshögskolor och yrkesinstitut som ordnar utbildning i lantbruksnäringarna.

17.11.2022

Läs mer
IMG 5135
Permakultur

Grunden till ett nytt växthus del 2

I väntan på att få metallkilarna svetsade så började jag förbereda odlingsbäddarna. Det blir en mittgång och små gångar tvärsöver ut mot sidorna.

13.11.2022

Läs mer
MicrosoftTeams image3
Granskat inlägg - Reviewed post

Våtmarksodling: klimatfördelar och naturfiber

Torv kommer till när en hög grundvattennivå förhindrar växtmaterial från att förmultna helt. Torven består av organiskt material, vatten och luft. När en sådan mark dräneras för odling av bl.a.

09.11.2022

Läs mer
nurse vardare sjukskotare lakare sjukhus
Health and Welfare

Brain Drain in Developing Countries

Author: Jashua Tedros, BSc student, Bachelor Of Health Care, Nursing, Novia UAS

04.11.2022

Läs mer