26.6.2018

Den sjätte vågen

autumn 219972 340

Finland hör till de renaste länderna i världen och här tar vi god hand om vår natur. Detta konstaterande, eller någon närbesläktad version därav, är något vi i årtionden blivit upplysta om både från höger och vänster. Och då menar jag inte bara i yttranden gjorda av politiker längs höger-vänster axeln, utan också från konstateranden gjorda av diverse myndigheter, naturbruks- och miljöorganisationer, allmänna förståsigpåare, o.s.v..

Som ett resultat av åratal av upprepning av temat är det få av oss som tänker annorlunda. I Finland är naturen ren och välmående.


https://www.vastranyland.fi/artikel/den-sjatte-vagen/

VÄSTRA NYLAND, IDAG-kolumn, 26.6.2018

Bild: Pixabay.com

Gå till "Arkivlistning"